Náš oděv

Dámský oděv

divider

Údržba lidového kroje

Svobodné dívky k nejslavnostnějším příležitostem volí molové rukávce, přes ně pestře vyšívaný krátký „lajbl". Nezaměnitelnou siluetu tvoří kombinace až šesti naškrobených bílých spodniček a svrchní sukně v pastelových tónech. Na hlavách nosí červené „rožky" s půvabnou stojatou mašlí o čtyřech smyčkách, tentýž vzor se opakuje i na dlouhé mašli spuštěné u krku.


Pánský oděv

divider

Lidový kroj

Lidový kroj lze označit jako tradiční oděv příslušníků národů, etnických skupin či regionálních, nebo lokálních společenství. V našich zeměpisných šířkách jde zejména o oděv venkovského obyvatelstva, které bylo spjato se zemědělským způsobem života. Avšak pojem lidový oděv má širší vymezení, do kterého se řadí například dělnický oděv i oděv zemanský.